Kam_na_Vysoku_2017_obr1

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Poslaním Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je poskytovať vysokoškolské vzdelanie budúcim dôstojníkom, ďalšie a kontinuálne vzdelávanie profesionálnym vojakom ozbrojených síl Slovenskej republiky, vychovávať ich v duchu vlastenectva tak, aby sa vyznačovali hodnotami, akými sú zmysel pre povinnosť, zodpovednosť, čestnosť, občianska a spoločenská zodpovednosť, mravnosť a uprednostňovali záujmy vlasti pred osobnými záujmami a boli pripravení na profesionálny rast počas služobnej kariéry. Rozvíjať medzinárodnú, najmä európsku spoluprácu, podporovať spoločné projekty s vysokými školami, predovšetkým vojenskými vysokými školami v zahraničí, mobilitu zamestnancov a študentov. Vedeckým výskumom získavať, vývojom a ďalšou tvorivou činnosťou aplikovať a šíriť nové poznatky doma a v zahraničí.

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika má ambíciu byť vojenskou vysokou školou univerzitného typu medzinárodného významu, ktorá poskytuje kvalitné, medzinárodne porovnateľné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a obrany, je schopná zaručiť kvalitné vojenské vzdelanie, vojenskú prípravu a výcvik budúcich profesionálnych dôstojníkov a následne zabezpečiť ich celoživotné vzdelávanie počas trvania ich služobnej kariéry, realizuje výskum a vývoj, je garantom rozvoja vojenskej vedy v Slovenskej republike, prispieva k ekonomickému a sociálnemu rozvoju regiónu a je jeho významným strediskom spoločenského, kultúrneho a športového života.

Viac info o škole nájdeš na: www.aos.sk