Ako si vybrať vysokú školu a budúce povolanie?

Základom správnej voľby štúdia a povolania pre každého študenta by malo byť v prvom rade dostatočné sebapoznanie. Vedel/a by si aj teraz len tak z hlavy odpovedať na otázku Aký/á som? Odpoveď na túto otázku často očakávame od iných ľudí na základe toho, ako sa v spoločnosti prejavujeme. Vieme si ju však dostatočne zodpovedať sami ? Kvalitné poznanie seba samého a charakteristík týkajúcich sa našej osobnosti je cesta k voľbe takého povolania, v ktorom sa budem cítiť dobre, bude ma baviť, naplní moje očakávania a poskytne mi dostatok priestoru na sebarealizáciu. V tomto článku nájdeš niektoré z charakteristík, ktoré je vhodné  pri voľbe budúceho povolania zohľadniť.

 

ZVLÁDANIE STRESU

Sú situácie, ktoré zvládame hravo, tešíme sa na nich a naplno si ich užívame. V iných prípadoch naopak máme problém uvoľniť sa, pociťujeme úzkosť a najradšej by sme sa takým situáciám vyhli. So stresom úzko súvisí emocionálna stabilita týkajúca sa toho, ako dokážeme kontrolovať a následne spracúvať vlastné emócie. Potrebujeme preto poznať podnety, ktoré do nášho života stres prinášajú a v našich výkonoch nás brzdia. Ak je niečia odolnosť voči stresu nízka, mohol by mať v budúcnosti problém zvládať náročné pracovné požiadavky, môže sa ťažšie adaptovať na nové prostredie a stres v konečnom dôsledku výrazne vplýva na celkovú spokojnosť so zamestnaním. Zamysli sa nad tým, čo ťa stresuje a ako si vieš so stresom poradiť.

 

KONTAKT S ĽUĎMI

Máš rád prácu, či komunikáciu s ľuďmi, tímovú spoluprácu a myslíš, že ťa ľudia dokážu nabiť pozitívnou energiou ? Alebo radšej pracuješ samostatne, cítiš sa lepšie v pokojnom prostredí, kde môžeš nerušene premýšľať ? Pri výbere povolania je potrebné uvedomiť si, aká miera kontaktu ti vyhovuje. Mohlo by sa stať, že si vyberieš prácu, v ktorej by ti kontakt s ľuďmi chýbal, alebo naopak, že budeš kontaktom s ľuďmi presýtený/á. Skús si teda predstaviť pracovný deň vo svojom budúcom povolaní a odpovedz si, či by sa ti v takejto práci páčilo. Ak náhodou nie, tak nezúfaj, pretože stále máš obrovské množstvo ďalších možností na výber.

 

SVEDOMITOSŤ

Cieľom sebapoznania je vždy odhaliť svoje silné stránky, osobnostné charakteristiky, a teda objaviť svoj potenciál. Toto samotné však nezaručuje budúci úspech. Je len na tebe, ako dokážeš svoje schopnosti využívať a či ich vôbec využívaš. Každý úspech vyžaduje určitú dávku vytrvalosti, trpezlivosti a schopnosti napĺňať vytýčené ciele. Ako je to u teba ? Plánuješ si prácu dopredu, plníš si úlohy priebežne a dodržiavaš časový harmonogram ? Alebo odkladáš všetko na poslednú chvíľu a nikdy nič nestíhaš ? Pokús sa kriticky pozrieť na svoj prístup k povinnostiam a nájdi oblasti, v ktorých by si svoj prístup mohol/la zlepšiť. Môžeš takým spôsobom zistiť, či ti vyhovuje plniť časovo obmedzené úlohy, alebo preferuješ prácu podľa vlastného časového plánu, čo by sa mohlo približovať k charakteru tvojej budúcej práce. Pozor však, aby tvoje plány nevyzerali tak, že nebudeš robiť NIČ ☺.

 

MOTIVÁCIA

Každý z nás dokáže určite uviesť niekoľko príkladov, kedy si pripadá lenivý, keď nejakú činnosť vykonáva s nechuťou, dokonca s odporom. V živote študenta je jednou z takých činností samotné učenie. Čo je však dôvodom, že niekedy sa nám do ničoho nechce a inokedy sa od nejakej činnosti nedokážeme odtrhnúť aj počas dlhých hodín ? V tejto súvislosti potrebujeme poznať, čo je naším hnacím motorom, čo nám dáva energiu sa nejakej činnosti venovať, v čom vidíme jej zmysel. Pre niekoho to môže byť pochvala, uznanie, poďakovanie, pre iných je to možnosť súťažiť a ukázať, že som najlepší, pre niekoho to zas môžu byť peniaze. Vedel/a by si povedať, čo je motiváciou pre teba ? V akých situáciách pre svoju prácu vynakladáš maximum úsilia a snažíš sa o čo najlepší výsledok ? A prečo je to práve v týchto situáciách ? Robíš to pre seba, alebo kvôli spokojnosti iných ? Pri odpovedi na tieto otázky maj na mysli to, že motivácia najlepšie funguje vtedy, ak čo najkonkrétnejšie vieš, čo by si chcel/a dosiahnuť. Vtedy dokážeš najlepšie vnímať to, že tvoja snaha má zmysel. Nezabúdaj preto na vytyčovanie krátkodobých a dlhodobých cieľov, ktoré tvoria základ ambicióznosti a cieľavedomosti.

 

UJMY

V živote každého z nás dokážeme nájsť činnosti, ktorým sa venujeme s radosťou, nevnímame ich ako povinnosť a vykonávame ich z vlastnej vôle. Niekedy by sa mohlo zdať, že naše obľúbené činnosti nijako nesúvisia s výberom budúceho povolania. Pokús sa však zamyslieť, prečo ťa baví sledovať seriály, akých tém sa týkajú filmy a knihy, ktorým venuješ svoj čas ? Prečo rád/a chodíš vonku s kamarátmi ? Si rád/a v kolektíve ? Alebo rád/a organizuješ program pre tvoju partiu ? Zamysli sa nad tým, čo ti do života prináša jazyková škola, hranie počítačových hier, chatovanie s priateľmi cez sociálnu sieť, šport, hudba, kreslenie a mnoho ďalších ? Prečo ťa baví tráviť čas práve pri týchto činnostiach ? Bolo by možné nájsť prácu, v ktorej by si tieto činnosti vykonával/a ? To sú príklady otázok, ktoré si môžeš položiť, aby si lepšie porozumel/a vlastným záujmom. Na základe pracovných skúseností môžeme potvrdiť, že ak stredoškolák povie, že nemá žiadne záujmy, v spoločnom rozhovore spravidla viaceré činnosti vždy odhalíme. Nezavrhuj preto žiadnu aktivitu, ktorú by si bol ochotný vykonávať aj v rámci budúceho zamestnania.

 

KARIÉROVÉ PORADENSTVO V CPPPaP

Ak sa chceš poradiť o voľbe svojho budúceho povolania, ponúkame ti možnosť využiť naše Kariérové poradenstvo, prostredníctvom ktorého ti s odborným prístupom pomôžeme odhaliť tvoje silné a slabé stránky, osobnostné charakteristiky a celkový potenciál. Naším cieľom je nasmerovať študentov k povolaniam v súlade s ich záujmami a schopnosťami, a tiež s prihliadaním na aktuálne trendy na trhu práce. Voľba budúceho štúdia je u každého študenta rozdielna a preto ku každému klientovi pristupujeme individuálne na základe jeho „životného príbehu“.

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v prípade záujmu nájdeš v každom okresnom meste na Slovensku. Tešíme sa na prípadnú spoluprácu.

Mgr. Maroš Kuchta
psychológ CPPPaP
Prešov, Levočská 7