Časopis

Až 36 strán o štúdiu na Slovensku a zahraničí
Vypýtaj si časopis od svojho kariérneho poradcu na škole

Obsah časopisu 

Str. 8 Univerzita Komenského v Bratislave - kliknite sem pre zobrazenie videoprofilu univerzity

Str. 9 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Str. 10 Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta - kliknite sem pre zobrazenie videoprofilu fakulty

Str. 11 Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Str. 12 Ekonomická univerzita v Bratislave

Str. 13 Trnavská univerzita v Trnave

Str. 14-15 Článok: Tipy ako sa sústrediť na štúdium

Str. 16 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Str. 17 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta

Str. 18 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta - Katedra anglistiky a amerikanistiky

Str. 18 Prešovská univerzita v Prešove

Str. 19 Technická univerzita vo Zvolene

Str. 20 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Str. 21 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta 

Str. 22-23 Článok: Zaujímavosti, o ktoré sa radi podelíte s každým 

Str. 24 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Str. 25 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnava, Filozofická fakulta - kliknite sem pre zobrazenie videoprofilu univerzity

Str. 25 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická 

Str. 26 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská

Str. 27 Masarykova univerzita 

Str. 28 Masarykova univerzita, Ekonomicko-správna fakulta

Str. 29 Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Str. 30 Envien Group 

Str. 31 ZF

Str. 32 LIDL

Aktuálne vydanie

Predchádzajúce vydania

Sme firma / VŠ

Získajte prístup na správu Vášho profilu kliknutím na odkaz nižšie.

Získať prístup