Kam_na_Vysoku_2017_obr1

Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta lesnická a dřevařská

Vítáme vás na stránkách Fakulty lesnické a dřevařské (FLD) České zemědělské univerzity v Praze. Fakulta odvozuje svoje počátky od roku 1918, a v novodobé historii byla jako FLD ustavena na základě souhlasu Akreditační komise MŠMT a schválením Akademickým senátem ČZU. Fakulta se člení na 10 kateder, které pokrývají celou oblast vzdělání, vědy a spolupráce s praxí v oblasti lesnictví a dřevařství.

Poskytujeme komplexní třístupňové vzdělání v oblasti péče o les a racionálního hospodaření s jeho zdroji, včetně následného využití dřeva jako obnovitelného zdroje cenného přírodního materiálu. Působíme také jako mezinárodně uznávané vědecko-výzkumné pracoviště. Naši studenti získávají vynikající teoretickou a praktickou průpravu pro špičkové pracovní uplatnění v lesnickém a dřevozpracovatelském průmyslu i výzkumu.

Les nám dává cennou obnovitelnou surovinu – dřevo, jehož využívání je šetrné k životnímu prostředí. Provází nás na každém kroku, je zdrojem tepla, stavební surovinou či materiálem pro výrobu nábytku, papíru a mnoha dalších věcí. Les však představuje ještě něco víc r– je to také místo pro rekreaci, aktivní odpočinek a vzdělání. Aby mohl plnit všechny své funkce, musíme se o něj starat. Důkladně ho poznat, adekvátně v něm hospodařit, pečovat o zvěř a umět technicky i personálně zajistit veškeré služby, které veřejnost očekává.

Viac info o škole nájdeš na: www.fld.czu.cz