Kam_na_Vysoku_2017_obr1

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Fakulta riadenia a informatiky (FRI) Žilinskej univerzity v Žiline je etablovanou fakultou uznávanou doma aj v zahraničí. Svedčia o tom nezávislé hodnotenia, ako aj záujem študentov, zamestnávateľov a partnerov. Osobitosť našej fakulty spočíva predovšetkým v kombinácii študijných programov, ktoré na jednom mieste ponúkajú špičkové vzdelanie v odbore informatiky, počítačového inžinierstva a manažmentu. Kombinácia uvedených oblastí vzdelávania a výskumu podporená zanietenými a kompetentnými odborníkmi vytvára predpoklady, ktoré zabezpečujú udržateľný úspech našej fakulty. 

Viac info o škole nájdeš na: www.fri.uniza.sk