Kam_na_Vysoku_2017_obr1

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Fakulta sa prioritne sústreďuje na vzdelávanie odborníkov orientovaných na záhradnícku výrobu, ovocinárstvo, vinohradníctvo, zeleninárstvo a kvetinárstvo, na navrhovanie záhradných a parkových úprav, obnovu a údržbu zelene, na plánovanie a tvorbu krajiny, ochranu pôdy, vôd, ovzdušia, pozemkové úpravy, odpadové hospodárstvo, výstavbu a obnovu vidieka.

Na fakulte sa realizuje flexibilný systém štúdia s kreditovým hodnotením predmetov v súlade so zásadami Európskeho systému transferu kreditov.

Viac info o škole nájdeš na: www.fzki.uniag.sk