Kam_na_Vysoku_2017_obr1

Slovenská poľnohosp.univerzita, fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov pripravuje odborníkov v oblasti tvorby, využitia, ochrany a zhodnocovania potravinových zdrojov rastlinného a živočíšneho pôvodu, ako aj v oblasti a udržateľného poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, hipológie a výživy ľudí. Ďalej je to oblasť špeciálnych chovov, ako včelárstvo, rybárstvo,  ale aj chovov drobných záujmových a cudzokrajných zvierat.

 Zárukou vysokej kvality vzdelávania je aj to, že fakulta veľmi úspešne obstála v akreditačnom procese a po komplexnej akreditácii bola hodnotená v najlepšej kategórii A. Vyučovací proces prebieha v moderných prednáškových miestnostiach, laboratóriách, počítačových učebniach, ale aj v jazdeckom centre a na farmách Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku, kde môžu študenti absolvovať prax. Laboratória sú vybavené špičkovými laboratórnymi prístrojmi, ktoré študenti v spolupráci so školiteľmi využívajú pri príprave  bakalárskych, diplomových a doktorandských dizertačných prác.

Fakulta ponúka možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničných partnerských univerzitách, najmä v rámci programov Európskej únie ako Erasmus Plus študentské pobyty, resp. Erasmus Plus praktické stáže. Poskytuje vzdelávanie v unikátnych a jedinečných študijných programoch, pričom na prvom bakalárskom stupni štúdia sú to manažment rastlinnej výroby, manažment živočíšnej výroby, všeobecné poľnohospodárstvo, farmárstvo, hipológia, udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, špeciálne chovateľstvo a výživa ľudí.

Naši absolventi nájdu široké uplatnenie na trhu práce v poľnohospodárskych podnikoch, v biologických službách, plemenárskych organizáciách, v inštitúciách usmerňujúcich rozvoj vidieka, regiónov, v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, v regionálnych agentúrach životného prostredia, v zverniciach, zooparkoch, čiže v celom agropotravinárskom sektore.

Viac info o škole nájdeš na: www.fapz.uniag.sk