Koho stretnete na Interview Day 2023

Podujatie Interview Day, ktoré sa uskutoční  22.3. v Trenčíne, 29.3. v Nitre, 30.3. v Žiline a 26.4. v Trnave, ponúka zamestnávateľom možnosť osloviť svojich potenciálnych budúcich zamestnancov jedinečnou formou. Cieľovou skupinou sú študenti posledných ročníkov stredných odborných škôl, ktorí po úspešnom ukončení štúdia hľadajú možnosť uplatnenia sa na trhu práce. Zamestnávatelia tu študentom formou krátkeho pohovoru môžu predstaviť svoju činnosť a aktuálne pracovné ponuky. Prinášame vám prehľad škôl z Trenčianskeho, Nitrianskeho, Žilinského a Trnavského kraja, z ktorých príde na podujatie Interview Day spolu 1200 študentov.

 

Trenčiansky kraj

Dopravná akadémia Trenčín

Stredná odborná škola Trenčín, Pod Sokolicami

Súkromná stredná odborná škola Trenčín

Stredná odborná škola letecko-technická Trenčín

Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín

Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín

Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom

Obchodná akadémia Považská Bystrica

 

Nitriansky kraj

Stredná odborná škola techniky a služieb Nitra

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Nitra

Stredná priemyselná škola stavebná Nitra

Spojená škola Nitra-Chrenová

Obchodná akadémia Nitra

 

Žilinský kraj

Stredná odborná škola strojnícka Kysucké Nové Mesto

Stredná odborná škola dopravná Martin – Priekopa

Súkromná stredná odborná škola Žilina

Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina

Stredná odborná škola stavebná Žilina

Stredná priemyselná škola stavebná Žilina

Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka Žilina

Obchodná akadémia Považská Bystrica

Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom

 

Trnavský kraj

Stredná priemyselná škola dopravná Trnava

Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava

Stredná odborná škola automobilová Trnava

Stredná odborná škola technická Galanta

Stredná odborná škola technická Piešťany

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany