O projekte

Celoslovenský projekt Končím školu 

Cieľom projektu je pomôcť študentom základných a stredných škôl pri výbere ďalšieho štúdia alebo zamestnania. Študenti majú v súčasnosti k dispozícií množstvo informácií, ktoré sa však nachádzajú na viacerých miestach s rozdielnym formátom. Z tohoto dôvodu sa orientácia v informáciách stáva náročnou. 

Nadviazali sme preto spoluprácu s približne 400 strednými školami na Slovensku s cieľom systematického informovania ich študentov o možnostiach, ktoré majú stredoškoláci po absolvovaní štúdia na strednej škole.

Výber vysokej školy  

Stredoškoláci budú počas školského roka spoznávať všetky aspekty štúdia na VŠ prostredníctvom:  

 • 5 vysielaní tematických Virtuálnych DOD
 • časopisu Kam po strednej 
 • video-portálu Nájdi si vysokú 
 • regionálnych výstav Kam na vysokú 

Virtuálny deň otvorených dverí

Tematické prezentácie vysokých škôl prostredníctvom prednahratých videí s možnosťou živého chatu. Každý mesiac prebieha 2-dňové podujatie zamerané na konkrétny aspekt štúdia:

13.-14.10.2021 Čo sa u nás študuje a aké je uplatnenie?

24.-25.11.2021 Študentský život

15.-16.12.2021 Ako zvládnuť prvý semester?

19.-20.1.2022  Možnosti ubytovania

23.-24.2.2022  Koľko ma bude stáť štúdium?

Časopis Kam po strednej

Ide o trojmesačník, ktorý je v tlačenej podobe zasielaný na každú strednú školu na Slovensku.

Na jeho stránkach sa okrem aktuálnych informácií o vysokoškolskom štúdiu môžu študenti počas roka dozvedieť o dňoch otvorených dverí, termínoch podania prihlášok a prijímacích konaní a pod. Termíny vydaní časopisu:

 • september
 • január
 • marec

Videoportál Nájdi si vysokú

Na videoportáli VŠ chceme študentom predstaviť vysoké školy jazykom blízkym mladým ľudom a to prostredníctvom videí a fotografií v kategóriách:

 • prehliadka priestorov
 • vyučujúci
 • študentský život
 • uplatnenie
 • úspešní absolventi

 

Roadshow Kam na vysokú v 7 mestách

Putovná roadshow, kde sa prezentujú vysoké školy a ich fakulty formou stánkov pred študentmi v regiónoch Slovenska. Každú výstavu navštevuje 1000 až 2000 študentov z približne 30-40 stredných škôl z regiónu. 

Týždeň 1:                    

01.02.2022 (Trnava)

02.02.2022 (Trenčín)

03.02.2022 (Žilina)

Týždeň 2:                    

08.02.2022 (Banská Bystrica)

09.02.2022 (Poprad)

10.02.2022 (Košice)

11.02.2022 (Prešov)

 

Výber zamestnávateľa

Projekt je zameraný na predstavenie zamestnávateľov, ktorí ponúkajú uplatnenie absolventom stredných škôl. Našim cieľom je, aby študenti už počas štúdia spoznávali zamestnávateľov, druh a náplň práce, pracovné podmienky a benefity.

Vďaka spolupráci s kariérnymi poradcami chceme, aby študenti mali prehľad o pracovných príležitostiach a už pred ukončením štúdia mali jasnú predstavu o ich uplatnení.

Informačné kanále pre študentov:

Webové stránky Končím strednú

Ucelené online profily zamestnávateľov a praktické rady a návody na získanie práce.

Celoslovenský virtuálny Jobfair

Jobfair sa uskutoční tesne pred ukončením štúdia na stredných školách. Študenti sa môžu stretnúť so zamestnávateľmi, pozrieť si ich ponuky a prípadne si dohodnúť spoluprácu po ukončení štúdia.

Ročenka zamestnávateľov

Vydaná tesne pred konaním virtuálneho Jobfairu, kde budú vizitky a profily zamestnávateľov a súhrn pracovných ponúk. Ročenka bude distribuovaná na všetky stredné školy a jej elektronická verzia bude odoslaná na emaily študentov.

 

 

 

Ako môžu univerzity získať prístup do portálu vysokých škôl? Je to jednoduché.

1

Kliknite nižšie na tlačidlo ZÍSKAŤ PRÍSTUP a vyplňte registračný formulár.

2

Po registrácií získate emailom prístupové údaje do portálu.

3

Prihláste sa do svojho profilu a začnite prinášať novinky svojim potenciálnym študentom a ich rodičom. 

Sme firma / VŠ

Získajte prístup na správu Vášho profilu kliknutím na odkaz nižšie.

Získať prístup