O výstave

Putovná výstava v siedmych slovenských mestách sa uskutoční v októbri v Poprade a v krajských mestách na prelome januára a februára. Medzi vystavovateľov patria slovenské a zahraničné vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie. 

Výstava Kam na vysokú - RoadShow je modernou prezentačnou výstavou pomaturitného a celoživotného vzdelávania  pre žiakov stredných škôl a ich rodičov, ktorí majú možnosť zistiť si informácie potrebné pri správnom výbere vysokej školy na jednom mieste. Vysoké školy sa prezentujú viacerými interaktívnymi prostriedkami a informujú študentov o možnostiach štúdia na ich školách a uplatnenia v praxi.

Výstava putuje po 7 mestách Slovenska v týždňových intervaloch. Tento rok sme pridali výstavu v Poprade dňa 17.10.2019. Roadsow v krajských mestách sa začína v Trnave (28.1.), potom nasleduje Nitra (29.1.) a Žilina (30.1.). Ďalší týždeň podujatie pokračuje v Banskej Bystrici (4.2.), Košiciach (5.2.) a ukončí sa v Prešove (6.2.).

Účasť študentov na výstave v roku 2018:

Trnava - 1 270 študentov
Nitra - 1 100 študentov

Žilina - 1 350 študentov
Banská Bystrica - 940 študentov
Prešov - 1 820 študentov
Košice - 1 450 študentov

SPOLU -  viac ako 8 000 študentov

Máte záujem sa prihlásiť? 

Na tomto linku nájdete objednávkový formulár so všetkými informáciami o výstave Kam na vysokú, vrátane podmienok.

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon