Otázky z virtuálneho DOD

Výber z otázok, ktoré sa študenti pýtali vysokých škôl na podujatí Virtuálne DOD. Všetky prezentácie VŠ nájdete na stránke www.nakac.sk v sekcií Virtuálny DOD. 
 

Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave:
Zaujíma ma učiteľstvo v kombinácii. Aké sa dajú študovať?

Kombinovať možno tieto dvojkombinácie: anglický / nemecký/ slovenský/ ruský/ francúzsky jazyk a literatúra - história - výchova k občianstvu. Ponúkame aj jednoodbor: odborná komunikácia v nemeckom, ruskom a anglickom jazyku.

Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave:
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať z čoho pozostáva špecifická skúška na psychológiu. 

Špecifická skúška z psychológie pozostáva z otázok z psychológie. Katedra psychológie zverejňuje na svojej stránke zoznam študijnej literatúry, modelové otázky, zvykne otvárať aj prípravný kurz na skúšky. Odporúčame priebežne sledovať stránku Katedry psychológie, kde budú zverejnené informácie o prípravom kurze.

Fakulta architektúry a dizajnu, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dokedy môžem podať prihlášku?

Prihlášky bolo potrebné zaslať do 30. novembra 2021, no nič nie je stratené. Aktuálne pripravujeme pre všetkých záujemcov DRUHÉ KOLO PRIJÍMACÍCH KONANÍ, ktoré zverejníme v priebehu mesiaca MAREC 2022 na webovej stránke fakulty www.fad.stuba.sk. Prihlášku je možné podať výlučne elektronicky do 31.5. 2022.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Dobrý deň, baví ma matematika a uvažujem o štúdiu manažérskej matematiky. Neviem ale, či je moja matematika dosť dobrá. Ako by som si to mohla overiť? Máte napr. nejaké ukážky predchádzajúcich prijímačiek?

Ak máte gymnázium a jednotky najhoršie dvojky na vysvedčení ste vhodnou kandidátkou. Zároveň Vaše vyjadrenie, že Vás matematika baví, jasné naznačuje, že sa na našu Fakultu hodíte.

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 
Okrem testov z anglického jazyka a matematiky, čo ešte zahŕňajú prijímačky? 

Samotné vedomostné prijímačky z matematiky a anglického jazyka sú v podstate až tretím krokom celého prijímacieho konania. Prvý krok výberového konania na prijatie do prípravnej štátnej služby profesionálneho vojaka pozostáva z posúdenia psychickej spôsobilosti a fyzickej zdatnosti. Po úspešnom absolvovaní nasleduje druhý krok, a to je posúdenie zdravotnej spôsobilosti. To sa realizuje v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku. Až po úspešnom absolvovaní vyššie uvedeného sú uchádzači pozývaní na vedomostný test z anglického jazyka a matematiky.

Univerzita Komenského v Bratislave
Hello, I am a Greek citizen living in Slovakia. I speak limited Slovak. Can you please let me know what programmes I can study in English?

Hello, you can find a list of programmes fully provided in English on this website: https://uniba.sk/en/study/.  We wish you the best in your decision!

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave
Ako funguje výber predmetov? Môžem si navoliť rozvrh tak, aby som mala čas na brigádovanie? 

Rozvrh si môžete vyskladať. Doposiaľ sme sa nestretli s problémom, že by si študentky a študenti nevedeli kvôli nemu nájsť brigádu. No v prvom ročníku nebudete mať príliš na výber, keďže sú tam len povinné predmety so stanoveným časom výučby. Ide o 5 predmetov za semester, so zamestnavatelom sa dá väčšinou dohodnúť. 

Trnavská univerzita v Trnave
Zaznamenali ste na vašej univerzite každoročný pokles študentov?

Nezaznamenali sme pokles, ale, naopak, nárast študentov, čo nás veľmi teší! Priemerný počet študentov v rokoch 2016-2021 na Trnavskej univerzite bol 4 861. V súčasnosti u nás študuje 5 225 študentov, čo je najvyšší počet od roku 2016 a súčasne je to 7,5% viac oproti priemeru.

Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Organizujete prípravné kurzy pre stredoškolákov?

Áno organizujeme. Kurzy matematiky a fyziky odporúčame poslucháčom so slabšími základmi v týchto oblastiach, najmä zo škôl, kde mali nižšie počty vyučovacích hodín z matematiky. Kurz deskriptívnej geometrie odporúčame najmä tým poslucháčom, ktorí tento predmet nemali zahrnutý v učebnom pláne.

Žilinská unvierzita v Žiline, Stavebná fakulta 
Študujem na SOŠ strojníckej a neviem, či dobehnem učivo, ktoré preberajú na priemyslovkách. Študujú u vás aj SOŠ-kári?

Na SvF UNIZA študujú nielen študenti z priemysloviek a gymnázií, ale aj zo stredných odborných škôl, z obchodných akadémií i z učilíšť. Každý so zodpovedným prístupom k štúdiu učivo zvládne, všetko sa preberá od základov. Pred začiatkom semestra sa organizuje Kurz matematiky a geometrie, kde si doplníte matematické vedomosti zo strednej školy.