Kam_na_Vysoku_2017_obr1

Prešovská univerzita v Prešove

Prešovská univerzita v Prešove (PU v   Prešove)  je verejnou vysokou školou a v rámci komplexnej akreditácie si obhájila  status univerzity a svoje doterajšie  zaradenie medzi univerzitné vysoké školy. Je  členom konferecnie rektorov podunajských  štátov - Danube Rectors  Concerence (DRC) a organizácie združujúcej európske univerzity a  národné rektorské  konferecnie, ktorej hlavným  zámerom je  podpora jednotného  systému vysokoškolského vzdelávania v  Európe,  Asociácie európskych univerzít -  European Universitities Association (EUA). PU v Prešove je spoluzakladateľom Alliance of Central-Eastern European Universities (ACEU) a Euromediteránnej univerzity (EMUNI). V rámci uvedených konzorcií sa podieľa na príprave spoločných študijných programov i projektov medzinárodnej spolupráce. Členstvo v European Associoation for Erasmus Coordinators umožňuje implementovať aktuálne stratégie týkajúce sa mobilít študentov a učiteľov. V novembri 2011 PU v Prešove získala cenu za zapojenie sa do súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2011 v kategórii C3 (iné organizácie verejného sektora) ako jediná univerzita na Slovensku.

Prešovská univerzita v Prešove ponúka vzdelanie na ôsmich fakultách:

Viac info o škole nájdeš na: www.unipo.sk