Putovná výstava v siedmych slovenských mestách sa uskutoční v októbri v Poprade a v krajských mestách na prelome januára a februára. Medzi vystavovateľov patria slovenské a zahraničné vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie. 

Výstava Kam na vysokú - RoadShow je modernou prezentačnou výstavou pomaturitného a celoživotného vzdelávania  pre žiakov stredných škôl a ich rodičov, ktorí majú možnosť zistiť si informácie potrebné pri správnom výbere vysokej školy na jednom mieste. Vysoké školy sa prezentujú viacerými interaktívnymi prostriedkami a informujú študentov o možnostiach štúdia na ich školách a uplatnenia v praxi.

Výstava putuje po 6 mestách Slovenska v týždňových intervaloch. Roadsow v krajských mestách sa začína v Poprade (26.01.). Potom nasleduje Trnava (27.01.) a Žilina (28.01.). Ďalší týždeň podujatie pokračuje v Banskej Bystrici (02.02.), Košiciach (03.02.) a ukončí sa v Prešove (04.02.).

Sme firma / VŠ

Získajte prístup na správu Vášho profilu kliknutím na odkaz nižšie.

Získať prístup