Kam_na_Vysoku_2017_obr1

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici

Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici vychádza z poslania a cieľov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Fakulta poskytuje vzdelanie v dennej a v externej forme v štyroch akreditovaných študijných odboroch a programoch: ošetrovateľstvofyzioterapiaurgentná zdravotná starostlivosť a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.Absolventi získavajú bakalársky stupeň vysokoškolského vzdelania a v študijných programoch ošetrovateľstvo a fyzioterapia aj magisterský stupeň. V dlhodobom zámere rozvoja fakulty je prioritou reagovať na potreby zdravotníckej praxe a pripravovať tak odborne spôsobilých zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú mať uplatnenie v zdravotníckych zariadeniach.

Viac info o škole nájdeš na: www.fzszu.sk