Kam_na_Vysoku_2017_obr1

University College Birmingham

University College Birmingham je univerzita so sto ročnou tradíciou, ktorá sa nachádza v centre druhého najväčšieho mesta, v Birminghame. Ponúka bakalárske aj magisterské odbory v oblastiach ako manažment hotelierstva, turizmu, organizovania akcií, letiskový manažment, kulinárstvo, sociálnu prácu, športový manažment, športová terapia, wellness manažment, kreatívne štúdia a mnohé ďalšie.

 

Univerzitu navštevuje 8000 študentov zo 65. krajín sveta, z toho je okolo 100 Slovákov a Čechov.

 

My sme bývalé absolventky UCB, ktoré ponúkajú všetko poradenstvo zdarma. Pomôžeme vám s celým procesom od vyplnenia prihlášky, až po nástup na univerzitu. Prihlášku je možné si podať až do konca Júna 2017.

 

Študenti majú možnosť sa ubytovať v dvoch internátnych komplexoch, z ktorého jeden je priamo pred univerzitou a druhý sa nachádza 10 minút chôdze od hlavnej budovy. Každý študent má samostatnú izbu. Univerzita, ako aj internáty, wellness pre študentov a fitness centrum sa nachádzajú v strede mesta. To znamená, že študenti majú všade blízko.

 

Študenti navštevujú školu 3 dni do týždňa, čo znamená, že majú čas aj na prácu. Keďže je Birmingham druhé najväčšie mesto v Anglicku, tak majú naozaj veľa možností zamestnať sa.

 

Univerity College Birmingham má skúsených profesorov, ktorí naozaj učia aktuálne témy, mnohí stále pracujú v odbore, ktorý učia a naozaj sa zaujímajú o to, aby študenti dostali podstatné informácie, ktoré potom využijú aj vo svojej budúcej profesii.

 

Viac info o škole nájdeš na: www.studyuniversity.net alebo na www.ucb.ac.uk