Nezabúdaj, že sme jedinou Fakultou architektúry a dizajnu na Slovensku. Niektoré odbory môžeš študovať iba u nás. Ponúkame ti jedinečné spojenie umenia, vedy a techniky.

Na našej fakulte si môžeš vybrať bakalárske štúdium v dvoch študijných programoch:

  • Architektúra a urbanizmus
  • Dizajn

Štúdium sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov z oblasti umenia a vedy, na zvládnutie ich použitia pri výkone tvojho budúceho povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.

Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program je 4 roky. Bakalárske štúdium u nás ukončíš štátnou skúškou a obhajobou bakalárskej práce. Absolventom udeľujeme akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc.").

Následne po ukončení bakalárskeho štúdia ti ponúkame možnosť pokračovať v druhom stupni štúdia, kde ponúkame 2 študijné programy v odboroch

  • Architektúra
  • Dizajn 

V týchto programoch je štandardná dĺžka štúdia 2 roky.

Štúdium ukončíš štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Absolvent získa akademický titul "inžinier architektúry" (v skratke "Ing. arch.") alebo "magister umenia" (v skratke "Mgr. art.").

Čítať viac

Galéria

 

Štúdium

Termín podania prihlášok

Študuj na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave, podaj si ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU najneskôr do 30. novembra 2022.

DRUHÉ KOLO PODÁVANIA PRIHLÁŠOK prebieha v máji 2023.

Termín prijímacich skúšok

Prijímacie skúšky prvého kola prihlášok sa uskutočňujú v mesiacoch január a február 2023.

Podmienky prijatia

talentové skúšky a test zo všeobecných znalostí

Predpokladaný počet prijatých študentov

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov:
Architektúra a urbanizmus - 200
Dizajn - 40

Dátum DOD

Deň otvorených dverí FAD-OPEN sa uskutoční 15. novembra 2022. Podrobnejšie informácie o programe nájdete na webovej stránke fakulty.

Študentský život

Ubytovanie a cena

Väčšina našich študentov je z celého Slovenska, spoločne s nimi môžeš bývať v jednom zo študentských domovov. Tie sú najčastejšie umiestnené len na skok od centra a od fakulty. Suma ubytovania záleží podľa počtu lôžok na izbe. Všetky informácie ohľadom ubytovania nájdete TU: https://www.fa.stuba.sk/studium/ubytovanie-studentov.html?page_id=6276

Stravovania na univerzite

V okolí fakulty je množstvo možností stravovania. Rovnako sa môžeš stravovať aj vo vysokoškolských jedálňach STU.

Práca a kariéra

Zamestnávatelia

Témy, ktorým sa venujeme predstavujú široké spektrum obnovy pamiatok, experimentálne vízie budúcnosti, problematiku transportu, obytné, občianske budovy a mnoho ďalších oblastí. Aktuálne témy prepájame s modernými technológiami, akou je virtuálna a rozšírená realita. Spolupracujeme s mestami, obcami, architektonickými firmami a inými vysokými školami na Slovensku a vo svete.

Známi absolventi

Medzi našich absolventov patria osobnosti z oblasti, architektúry, urbanizmu, produktového a grafického dizajnu, scénografie alebo interiérového dizajnu. Väčšina absolventov sa k nám rada vracia, preto máš skvelú možnosť ich aj stretnúť na chodbe alebo počas prednášky. Medzi nich patria architekti Martin Kusý a Pavol Paňák, architekt Štefan Polakovič, Ľubomír Závodný alebo dizajnér Peter Olah.