Zmaturoval/a si? Budeš prijatý/á bez prijímacích skúšok. Štúdium je bezplatné! Dokonca môžeš získať aj rôzne štipendiá (až 2000€ počas bakalárskeho štúdia). Štúdiom na FCHPT si môžeš byť istý/á, že dostaneš vysoké odborné vzdelanie.
            V SR nie je momentálne škola s tak širokou ponukou vzdelania v chemických a potravinárskych technológiách. Organické a anorganické výroby; biotechnológie, biochémia a biomedicína; kvalita potravín, výživa a kozmetika; ekologické plasty, papier a celulóza, vlákna a textil; polygrafia a fotografia; čistenie a úprava vôd, spracovanie odpadov; ochrana kultúrneho dedičstva; nové lieky; automatizácia a informatizácia v chémii... Určite si vyberieš. Máš medzery v prírodovedných predmetoch? Môžeš nastúpiť do konverzného 0. ročníka. Budeš študovať v centre Bratislavy!
            Na fakulte sú k dispozícii nielen moderne vybavené laboratóriá, ale aj jedálne, telocvične, fitness centrum. Všetky naše tituly sú uznávané v EÚ. Vďaka programu Erasmus môžeš až 4 semestre bezplatne študovať v zahraničí. Chémia je v každom priemyselnom odvetví. Nebudeš mať problém zamestnať sa. Pridaj sa k nám!

Čítať viac

Galéria

 

Štúdium

Termín podania prihlášok

Prvé kolo do 30. Apríla 2022. Druhé kolo od 1. mája do 10. augusta.

Termín prijímacich skúšok

Do prvého ročníka prijímame maturantov bez prijímacích pohovorov.

Predpokladaný počet prijatých študentov

Do prvého ročníka by sme radi prijali minimálne 300 študentov zo Slovenska a 100 zahraničných študentov.

Možnosti štipendií

Počas štúda je možné získať aj štipendiá (počas bakalárskeho štúdia až 2000€).

Študentský život

Ubytovanie a cena

K našej fakulte je pridelený zrekonštruovaný internát s dobrou WiFi a možnosťami rekreácie a športu. Ide o internát Mladá Garda a vieme tu ubytovať väčšinu svojich študentov. Ohľadom detailov sa informujte priamo na webe internátu. 
www.stuba.sk/sk/studentov/studentske-domovy-stu-v-bratislave

Študentské médiá

CHEM – Spolok študentov FCHPT STU je študentská organizácia, s ktorou budujeme prostredie na fakulte, kde sa študenti cítia dobre. Sme študenti FCHPT STU, ktorí chcú rozvíjať svoje schopnosti a zároveň vytvárať pridanú hodnotu pre svoje okolie. Organizujeme najmä podujatia zamerané na prepojenie s praxou, propagáciu fakulty, chémie a vedy, ale aj podujatia, kde sa študenti radi chodia odreagovať a zabaviť.
www.chemfchpt.sk

Práca a kariéra

Brigády a stáže vo firmách

Máme vybudované vynikajúce spolupráce s priemyslom, veľkými i malými firmami na Slovensku aj v zahraničí. Ide o farma koncerny, veľké fabriky, ale aj špičkové laboratóriá v zahraničí. Každý rok organizujeme ChemDay, kde sa môžeš zoznámiť so svojím zamestnávateľom.

Pracovné pozície absolventov

O možnostiach uplatnenia absolventov sa dozviete viac aj v našich podcastoch na našej webovej stránke tu: www.bit.ly/podcastyFCHPT