Fakulta elektrotechniky a informačných technológií je moderná fakulta s bohatou históriou. FEIT dynamicky reaguje na potreby trhu práce a vzdeláva v odboroch, ktoré nastoľujú a budú nastoľovať trendy v globálnom priemysle. Vo svetle týchto zmien FEIT poskytuje vzdelávanie nielen v tradičných, ale tiež v moderných interdisciplinárnych odboroch.

FEIT poskytuje vzdelanie v troch študijných odboroch: Informatika, Kybernetika a Elektrotechnika.

Bakalárske študijné programy/odbor:

  • Automatizácia/Kybernetika
  • Autotronika/Elektrotechnika
  • Biomedicínske inžinierstvo/Elektrotechnika
  • Elektrooptika/Elektrotechnika
  • Elektrotechnika/Elektrotechnika
  • Komunikačné a informačné technológie/Informatika
  • Multimediálne technológie/Informatika

Na bakalárske študijné programy nadväzujú akreditované inžinierske a doktorandské študijné programy.

Čítať viac