Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline vznikla z Fakulty prírodných vied.

Profil fakulty sa tak postupne transformoval, budovali sa pracoviská humanitných a učiteľských vied. Ponúkané študijné programy umožňujú absolventom uplatnenie na európskom trhu práce.

Fakulta humanitných vied ŽU v Žiline má v súčasnosti štyri katedry, ktorých vedecko-výskumné a pedagogické zameranie zodpovedá princípom vzdelávania 21. storočia smerom k učiacej sa spoločnosti:

  • Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva
  • Katedra pedagogických štúdií
  • Katedra anglického jazyka a literatúry
  • Katedra filozofie

Poslaním Fakulty humanitných vied UNIZA je rozvíjať vzdelanosť, vedu a výskum v duchu všeľudských humanitných tradícií a svojou širokospektrálnou humanitnou profiláciou prispievať ku kreditu Žilinskej univerzity ako kvalitnej výskumnej univerzity.

Čítať viac
 

Štúdium

Predpokladaný počet prijatých študentov

mediamatika a kultúrne dedičstvo - 72 denných, 18 externých, učiteľstvo AJaL a VkO - 70 denných

Študentský život

Ubytovanie a cena

54 € – 61 €/mesačne

Práca a kariéra

Brigády a stáže vo firmách

pamäťové inštitúcie, mediálne a marketingové firmy, stredné a základné školy

Zamestnávatelia

-

Známi absolventi

Fakulta vychovala počas viac ako 20-ročnej histórie množstvo kvalitných odborníkov, ktorí pôsobia nielen na odborných, ako aj manažérskych pozíciách a šíria dobré meno fakulty doma a vo svete.