Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) je jednou zo siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU).

FIIT STU pokrýva komplexne oblasť informatiky a informačných technológií (IIT) vo výskume a vzdelávaní. Je prvou fakultou na Slovensku s takýmto poslaním. Napriek tomu, že ide o fakultu novú, STU má vo vzdelávaní a výskume v oblasti IIT dlhodobé skúsenosti a dosiahla celý rad významných výsledkov.

Vznikla v roku 2003 na základe požiadaviek trhu a časť jej študijného programu je tvorená priamo s partnerskými organizáciami. Základom pre vznik FIIT bolo pracovisko (Katedra informatiky a výpočtovej techniky), ktoré do vzniku FIIT zabezpečovalo vzdelávanie a výskum v oblasti IIT na STU (v rámci FEI STU).

V súčasnosti vychováva viac ako tisícku študentov v troch stupňoch štúdia (bakalárske, inžinierske, doktorandské). Letný semester akademického roka 2012/13 otvorila v novopostavenej budove v Mlynskej doline, kde pokračuje v budovaní centra výskumu a vzdelávania v informačných a komunikačných technológiách na Slovensku.

Naši absolventi patria medzi najlepšie zarábajúcich absolventov s istotou zamestnania.

Čítať viac

Galéria

 

Štúdium

Termín podania prihlášok

31.marca 2022

Brožúra FIIT STU s informáciami je na webovej stránke: https://bit.ly/FIIT_Brožúra

Termín prijímacich skúšok

Prijímacia skúška sa uskutoční koncom apríla. Uchádzači sú prijatí aj na základe percentilu externej časti maturitnej skúšky z predmetu matematika, resp. na základe výsledkov SCIO testov.

Podmienky prijatia

Zohľadňuje sa niektorý (najlepší) z výsledkov:

 • výsledok externej časti maturitnej skúšky z matematiky,
 • výsledok scio testu z matematiky
 • výsledok scio testu zo všeobecných študijných predpokladov,
 • písomného (prijímacieho) testu z matematiky.
 • Výsledky súťaží link: https://www.fiit.stuba.sk/1906

 

Predpokladaný počet prijatých študentov

400 - trojročné štúdium Bc. a 200 štvorročné štúdium Bc.

Možnosti štipendií

Druhy štipendií, ktoré môže dostať študent FIIT STU: sociálne, motivačné odborové, motivačné prospechové, motivačné za mimoriadne výsledky a mimoriadne štipendium.

Štipendiá sú študentom priznané podľa Štipendijného poriadku FIIT STU.

Štát podporuje štúdium niektorých odborov, medzi ktorými sú aj naše. Aj vďaka tomu môžeme poskytnúť rôzne druhy štipendií až okolo 50% študentom. Priemerné štipendium je 810 Eur.

Dátum DOD

Virtuáne DOD bolo 10.12.2022

Záznam virtuálneho dňa otvorených dverí FIIT STU si môžete pozrieť na https://youtu.be/lihE_o3O_4s.

Študentský život

Ubytovanie a cena

Študentský domov Mladosť

Adresa: Staré Grunty 53, Bratislava

Vzdialenosť od školy: 12 minút chôdze

Šport a oddych: telocvičňa, posilňovňa, tenisové kurty, otvorené ihrisko

Viac informácií o ubytovaní na internáte na stránke www.rus.sk.

cca 100€ za mesiac v školských internátoch

Stravovania na univerzite

Priamo v priestoroch fakulty je možné plnohodnotné stravovanie od raňajok až po obedy. Na toto stravovanie môžu študenti využiť dotáciu zo strany univerzity.

Cena denného menu v okolí

od 4,1€ do caa 6€

Športové aktivity

možnosť využívať posilňovňu, plaváreň, ako aj iné športové aktivity

Spoločenské podujatia

V rámci štúdia na fakultu STU FIIT sa môžu študenti zúčastniť množstva súťaží a podujatí.

Zábava priamo na fakulte

Na fakulte je veľa voľnočasových, oddychových, vzdelávacích či zábavných aktivít a podujatí, ktorých sa môžeš zúčastniť, ale môžeš byť aj súčasťou ich organizačného tímu: 

 • FIITtkovica – originálne FIITkárske podujatie, ktoré sa organizuje raz ročne. Jej organizačný tím sa snaží každý rok pripraviť nové prekvapenia v podobe atrakcií ako napríklad LaserTag, lezecká stena, rodeo býk, Bungee Run, karaoke či X-Boxy a zaujímavé ceny v tombole.
 • Halloweenska párty
 • spoločenské hry na FIIT, ktoré sa opakujú viackrát za semester
 • šachový turnaj

Priamo na pôde školy sa uskutočňujú aj rôzne významné konferencie s medzinárodnou účasťou, prednášky, diskusie a workshopy na rôzne témy.

Študentské organizácie

 • STUBA Green Team

Na univerzite je unikátny projekt – STUBA Green Team, ktorý pracuje na projekte elektrickej formuly a úspešne reprezentuje našu krajinu a univerzitu na súťaži Formula Student Electric. Funguje od roku 2009 a pravidelne sa zúčastňuje pretekov v Európe. Počas svojej existencie sa tímu podarilo vyvinúť, navrhnúť a zostrojiť 7 elektrických formúl a študenti FIIT programujú jej elektroniku.

 • Ynet

Pre študentov, ktorí bývajú na internáte je zaujímavá organizácia Ynet, ktorá po zaregistrovaní sprostredkuje internetové pripojenie s rýchlosťou 1000 Mb/s do internátnej siete s takmer 3000 počítačmi, prístup do študovní a mnohé zaujímavé prednášky.

 • Esport STUBA

Študentská esportová organizácia, ktorej cieľom je zlepšovať esportové prostredie na univerzite a poskytovať zázemie hráčom, ktorí študujú na STU.

Kurzy a stáže

BEST a IAESTE ponúkajú študentom kurzy a stáže v zahraničí priamo v odbore, ktorý študujú. Pokiaľ sa ešte necítiš na cestovanie, ale chceš sa zlepšiť v cudzom jazyku a spoznať iné kultúry, môžeš sa venovať študentom zo zahraničia tu u nás prostredníctvom ESN STUBA (Erasmus Student Network).

Atrakcie v okolí

Všetky, ktoré hlavne mesto Slovenska ponúka.

Práca a kariéra

Brigády a stáže vo firmách

Vzhľadom na charakter a náročnosť štúdia sa študentom neodporúča hneď v prvých dvoch ročníkoch brigádovať.

Vo vyšších ročníkoch je štúdium na FIIT STU prepojené aj s praxou. V spolupráci s firmami vznikajú na fakulte výborne vybavené spoločné laboratória, v ktorých študenti vyvíjajú svoje riešenia zadaní (tímových, diplomových alebo bakalárskych projektov), odzrkadľujúce reálne potreby z praxe.

Výhodou štúdia na FIIT je aj to, že už počas štúdia mnohí študenti pracujú v odbore a získavajú tak cenné skúsenosti.

Projekty s firmami

Naša fakulta sa snaží spolupracovať s významnými domácimi a zahraničnými IT firmami.

Zamestnávatelia

Naši absolventov zamestnávajú špičkové spoločnosti, ako napríklad: SIEMENS, ESET, AT&T, IBM, ATOS, SOITRON, NBS, TATRA BANKA, T-COM a iné.

Pracovné pozície absolventov

Softvérový vývojár; Biznis analytik; Podnikový architekt; Architekt testovania; Dátový vedec; Expert na vizuálne dáta; Špecialista IT bezpečnosti; Sieťový architekt; Vývojár vnorených systémov; IT konzultant; Projektový manažér; Špecialista UX; Výskumník a podobne.

Nástupný plat

2200€