Fakulta managementu UK pôsobí v študijnom odbore Ekonómia a manažment a ponúka štúdium v nasledovných študijných programoch:
- Manažment
- Podnikanie
- Medzinárodný manažment
- Manažment v anglickom jazyku
- Manažment v externej forme štúdia

Fakulta managementu si za 30 rokov svojej existencie vybudovala imidž kvalitnej fakulty s vysokým renomé dosahovaným na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Meno Univerzity Komenského v Bratislave je značkou kvality na svetovej úrovni.

Fakulta managementu ponúka možnosti a príležitosti, ktoré umožňujú talentom rásť a šikovným študentom zabezpečiť si špičkové uplatnenie.
Na fakulte majú študenti možnosť získať praktické znalosti, odborné vedomosti a stretnúť zaujímavých a inšpiratívnych ľudí. Fakulta poskytuje študentom rôzne aktivity i možnosti štúdia na zahraničných univerzitách v rámci výmenných programov.

Fakulta managementu UK sa aj v roku 2020 umiestnila ako jediná zo Slovenska už jedenástykrát v rade medzi tisíckou najlepších Business Schools a opäť s vynikajúcim hodnotením v kategórii Excellent Business School. 

Čítať viac