Ako prví na Slovensku sme začali poskytovať komplexné vzdelanie v oblasti mediálnej komunikácie. Postupne sme sa vypracovali na rešpektovanú inštitúciu, ktorá udržiava aktívne kontakty so zahraničnými univerzitami a odborne prispieva do diskusie o trendoch v mediálnej spoločnosti.

FMK je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr, herných a vývojárskych štúdií a organizácií ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe.

Študijné programy sú zamerané na oblasť masmédií, marketingovej komunikácie, mediálnej výchovy a digitálnych hier. Denné štúdium sa realizuje formou prednášok, seminárov a praktických cvičení, ktoré vytvárajú priestor pre uplatnenie poznatkov a zručností študentov. Študenti majú možnosť zúčastňovať sa nielen povinných prednášok, ale aj rôznych ďalších, ktoré sa v rámci fakultných aktivít organizujú, a zapojiť sa tiež do činnosti kabinetov.

Máme najmodernejšie multimediálne HD štúdio na Slovensku. Vytvorili sme fakultnú kreatívnu a eventovú agentúru, vydávame jeden z najlepších univerzitných časopisov na Slovensku atteliér, máme fakultné rádio Aetter na vlastnej frekvencii 107,2 FM pre mesto Trnava, fakultnú televíziu FMK TV, založili sme univerzitný spevokol UniTTy, robíme fotografické výstavy i prehliadky filmovej tvorby našich študentov. Okrem toho sa študenti môžu realizovať aj v odbore teória digitálnych hier, a to organizovaním herného festivalu UniCon či tvorbou hier na niekoľkých Game Jamoch ročne.

Čítať viac

Galéria

 

Štúdium

Termín podania prihlášok

22. apríl 2022 - elektronická forma prihlášky z pohodlia domova.

Termín prijímacich skúšok

 6. - 10. jún 2022
 

Podmienky prijatia

V jednom akademickom roku si môžete podať len jednu prihlášku. Prijímačky pozostávajú z dvoch testov. Prvý test je zameraný na všeobecný prehľad a znalosť mediálnej problematiky. Druhý je z cudzieho jazyka. Uchádzači o program teória digitálnych hier absolvujú aj ústny pohovor. Prijímačky nemusíte absolvovať, ak ste počas štúdia na strednej škole dosiahli študijný priemer do 1,50 alebo ak sa hlásite na externé štúdium.

Predpokladaný počet prijatých študentov

masmediálna komunikácia 160, marketingová komunikácia 160, vzťahy s médiami 30, aplikované mediálne štúdiá 30, teória digitálnych hier 50

Možnosti štipendií

Študen má možnosť počas štúdia získať: 

 1. Motivačné štipendium - za nadštandardnú pomoc, reprezentáciu, úspechy a pod. 
 2. Prospechové štipendium - za vynikajúci prospech. 
Dátum DOD

11. február 2022 (predokladáme pre očkovaných)

Študentský život

Ubytovanie a cena

Ubytovanie je zabezpečené v zmysle vnútorných predpisov univerzity v študentských domovoch. Pre viac informácií môžete navštíviť našu univerzitnú stránku www.ucm.sk

Stravovania na univerzite

Stravovanie je zabezpečené v každej budove univerzity v jediálni formou teplých a studených jedál. 

Cena denného menu v okolí

5 - 8 EUR. 

Študentské médiá

Rádio Aetter 107,2 FM - www.aetter.sk

FMK TV - www.fmk.sk

Časopis Atteliér - www.attelier.sk

 

Práca a kariéra

Kariérne centrum

Fakulta má vlastné kariérne centrum, ktoré pomáha študentom s hľadaním stáže a praxe počas štúdia, či neskôr s nájdením práce po ukončení štúdia. Viac info nájdete na webe www.kariera.fmk.sk

Zamestnávatelia

V skratke povedané, na Slovensku neexistuje žiadne médium (TV, rádio, časopil, online portál), neexistuje žiadna marketingová agentúra, neexistuje žiadne herné štúdio kde by ste nenašli našich absolventov. Okrem toho naši absolventi pracujú v štátnej správe, neziskových orgranizáciách, vedú vlastné podnikanie. Ich zamreanie je naozaj veľmi široké. 

Pracovné pozície absolventov

Uplatnenie masmediálna komunikácia:

 • zvukár,
 • kameraman,
 • grafik,
 • fotoreportér,
 • redaktor,
 • PR manažér,
 • novinár,
 • reportér,
 • editor,
 • mediálny špecialista,
 • tlačový hovorca,
 • copywriter.

Uplatnenie marketingová komunikácia:

 • marketingový špecialista,
 • marketingový manažér malej firmy alebo neziskovej organizácie,
 • sales-manažér,
 • online marketér,
 • marketingový manažér,
 • producent,
 • pracovník reklamnej agentúry,
 • PR špecialista,
 • manažér mediálnych inštitúcií.

Uplatnenie teória digitálnych hier:

 • dramaturg,
 • reklamný tvorca zameraný na osobitý segment počítačového trhu,
 • kreatívny odborník,
 • projektant hier,
 • pecialista na tvorbu digitálnych hier,
 • projektový manažér,
 • režisér,
 • analytik produkcie digitálnych hier,
 • výskumník produkcie,
 • scenárista.

Uplatnenie aplikované mediálne štúdiá:

 • odborník na využívanie digitálnych médií,
 • pracovník vo verejno-právnych médiách,
 • odborník na prevenciu online rizík,
 • špecialista na tvorbu relácií pre deti a mládež,
 • lektor vzdelávacích kurzov,
 • manažér mediálnych projektov,
 • konzultant v oblasti digitálnych hier,
 • tvorca edukačných programov a didaktických pomôcok,
 • producent programov pre deti a mládež,
 • špecialista pre využívaní médií vo verejnom a súkromnom sektore,
 • lektor mediálnej, informačnej a digitálnej výchovy.

Uplatnenie media relations:

 • firemný špecialista pre styk s médiami,
 • pracovník vo vydavateľstve,
 • výkonný pracovník PR agentúry,
 • výkonný pracovník mediálnej agentúry.
Známi absolventi

Našich absolventov nájdete vo všetkých médiách a reklamných agentúrach na Slovensku.