Ak sa prikláňate k názoru, že za hranicami Slovenska svet nekončí, prípadne nie je Vám ľahostajný osud iných ľudí - Fakulta sociálnych vied je tá pravá pre Vás. Absolventi sa stávajú odborníkmi v rôznych oblastiach, sú schopní rýchlo, adekvátne a inovatívne reagovať na nové výzvy súčasnej spoločnosti a byť prínosom pre svojich zamestnávateľov. Ako absolventi sa uplatníte ako profesionálni pracovníci v inštitúciách verejnej správy, v štátnej správe a samospráve, ako hovorcovia, profesionálni manažéri v oblasti verejnej politiky, v detských domovoch, domovoch dôchodcov, príp. aj ako marketéri vo verejnej správe, odborníci či manažéri v sociálnych službách a poradenstve, na vysokých a stredných školách, či vo vedecko-výskumnej oblasti.

Čítať viac
 

Štúdium

Termín podania prihlášok

15. júna 2021

Termín prijímacich skúšok

Bez prijímacích skúšok. Uchádzači o štúdium budú zoradení na základe výsledku maturitnej skúšky.

Predpokladaný počet prijatých študentov

Bakalárske a magisterské štúdium 100 (denné) 60 (externé).

Študentský život

Ubytovanie a cena

Ubytovanie je poskytované na internátoch.

Práca a kariéra

Zamestnávatelia

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad vlády SR, Národná rada SR, DSS, OZ Vagus

Známi absolventi

Martina Bohušová (MŠVVaŠ SR), Miroslava Dujičová (starostka obce), Adam Kušnirik (EÚ inštitúcie - Brusel), Peter Máťoš (zástupca primátora)