Inštitút manažmentu je súčasťou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v univerzitnom meste Trnava. Poslaním Inštitútu manažmentu je pripraviť pre trh kvalitných manažérov, ktorí budú schopní pracovať nielen na úrovni stredného manažmentu, ale aj samostatne podnikať.
Inštitút manažmentu ponúka študijný program Manažment v turizme a hotelierstve.

Študijný program Manažment v turizme a hotelierstve poskytuje absolventom možnosť širokého uplatnenia nielen v oblasti cestovného ruchu, ale na manažérskych pozíciách aj v iných spoločnostiach a organizáciách. Už počas štúdia môžu študenti cestovať a spoznávať nové kultúry v rámci ERASMUS programov, alebo zbierať praktické skúsenosti v zazmluvnených inštitúciách cestovného ruchu či iných organizáciách podľa svojho výberu. V rámci štúdia sa študenti nielen dozvedia ako riadiť chod podnikov v oblasti turizmu, akým spôsobom ich možno rozvíjať, ako viesť zamestnancov k angažovanému prístupu v práci, či ako vytvoriť a rozvinúť nápad, ale taktiež získajú vedomosti a praktické zručnosti z hľadiska zavádzania vlastných projektov do života a overia si, či ich nápad má význam a dokáže ožiť a byť úspešným.

Absolvent 1. stupňa študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve:

• môže kvalifikovane a komplexne riadiť chod a rozvoj podnikov pôsobiacich v oblasti turizmu,

• vie pracovať na strednej úrovni riadenia vo verejnej a štátnej správe na odboroch a referátoch cestovného ruchu, regionálneho rozvoja, v oblastných a krajských organizáciách cestovného ruchu, turistických a informačných centrách, v regionálnych rozvojových agentúrach,

• je schopný samostatne v danej oblasti podnikať.

Čítať viac
 

Štúdium

Termín podania prihlášok

do 29.4.2022

Termín prijímacich skúšok

Prijímacie skúšky sa nerobia, študenti budú prijímaní na základe dosiahnutých výsledkov na SŠ.

Podmienky prijatia

Výsledky profilových predmetov zo strednej školy.

Predpokladaný počet prijatých študentov

V rámci akreditácie má IM schválených na prijatie 50 študentov v dennej a 20 v externej forme štúdia. V prípade veľkého záujmu vieme tieto počty navýšiť.

Možnosti štipendií

UCM ponúka sociálne, účelové a motivačné štipendiá.

Študentský život

Ubytovanie a cena

UCM má vlastný internát a prenajaté izby i v iných objektoch, ktoré sú k dispozícii aj pre študentov Inštitútu manažmentu. Keďže je Trnava študentským mestom, je tu veľa možností na ubytovanie sa aj mimo internátov.

Stravovania na univerzite

UCM má vlastnú jedáleň.

Športové aktivity

UCM má vlastný volejbalový tím.

Spoločenské podujatia

IM UCM je v univerzitnom meste Trnava, kde sa stále niečo deje (ak práve nie je pandémia), univerzita má aj vlastný folklórny súbor a divadlo.

Študentské médiá

UCM má vlastné rádio, časopis aj televíziu.

Práca a kariéra

Zamestnávatelia

Inštitút manažmentu má momentálne uzavreté zmluvy o spolupráci s viacerými spoločnosťami, v ktorých je možné absolvovať aj študentskú prax. Ide napr. o spoločnosti ZKW, Gruppo Antolin, Holiday Inn atď. Zároveň máme veľké množstvo spolupracujúcich organizácií ako napr. IBM, SBA, KNOT, Ministerrstvo dopravy a výstavby SR atď. Tieto zoznamy neustále rozširujeme.

Známi absolventi

Inštitút manažmentu je nové pracovisko, ktoré prvých študentov prijalo v tomto akademickom roku, takže na úspešných absolventov si ešte počkáme.