Integrovaná bezpečnosť (Environmentálne inžinierstvo, požiarne inžinierstvo, BOZP, bezpečnosť)

Ústav integrovanej bezpečnosti ponúka na Bc. stupni 1 študijný program integrujúci 3 hlavné oblasti (bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu bezpečnosť a bezpečnosť životného prostredia)

Integrovaná bezpečnosť

Chceš byť safety manager, manager v oblasti životného prostredia, inšpektor životného prostredia a dobre zarábať? Tak študuj odbor INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ! Venujeme sa:

  • zisťovaniu príčin požiarov a výbuchov,
  • monitorovaniu životného a pracovného prostredia,
  • počítačovému modelovaniu šírenia kontaminantov v prostredí,
  • navrhovaniu a optimalizácii technológii na ochranu prostredia,
  • skúmaniu požiarnych a bezpečnostných rizík,
  • skúmaniu výbušnosti prachov vo výbuchovej komore a mnohým iným zaujímavým veciam.

www.mtf.stuba.sk/14072