Každý trávi svoj voľný čas inak, ale niečo máme predsa spoločné. MTF STU