Manažment, kvalita, personálna práca (optimalizácia procesov, riadenie výroby, logistika, Industry 4.0, ergonómia)

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, poskytuje na Bc. stupni 3 študijné programy:

1. Kvalita produkcie

Viete, že manažér kvality je potrebný v podstate v každom podniku, ktorý má zavedený systém manažérstva. Vzhľadom na neustále vyvíjajúce sa technológie, najmä v automotive, je práca manažéra kvality veľmi dôležitá. Preto nezaháľaj a príď študovať KVALITU PRODUKCIE a získaš cenné vedomosti, ktoré naštartujú Tvoju kariéru!

Naučíme Ťa, že:

 • na vytvorení kvalitného produktu sa podieľajú všetci zamestnanci organizácie,
 • kvalita znamená neustále zlepšovanie všetkých procesov, resp. činností,
 • pri zlepšovaní je možné uplatňovať veľké množstvo metód, nástrojov a techník,
 • manažérstvo kvality sa uplatňuje vo výrobnej ale aj nevýrobnej sfére,
 • existujú medzinárodné normy pre manažérstvo kvality.

www.mtf.stuba.sk/14071

2. Personálna práca v priemyselnom podniku

Zaujíma Ťa práca s ľuďmi? Je to výzva a Ty máš na to aby si to zvládol! Špecialisti na personálnu prácu študujú PERSONÁLNU PRÁCU V PRIEMYSELNOM PODNIKU. Starostlivosť o zamestnancov je dlhodobý proces, ale naučíš sa to zvládnuť ako skutočný profesionál. Naučíme Ťa:

 • ako vybrať na pracovné miesto tých najvhodnejších uchádzačov (zabezpečiť aby boli „správni ľudia“ na „správnom mieste“),
 • ako sa noví zamestnanci najľahšie zorientujú v podniku,
 • ako využiť poznatky z rôznych oblastí pri riadení výkonnosti zamestnancov, ako dosiahnuť aby „dali zo seba to najlepšie“ a ako ich možno k tomu motivovať,
 • aké sú výhody rôznych metód rozvoja zamesntnacov a dozvieš sa v čom spočíva význam riadenia kariéry,
 • všetko o  odmeňovaní zamestnancov a poskytovaní uznania za dobre vykonanú prácu,
 • ako zvládnuť náročné rozhodnutia, ktoré musí personalista urobiť eticky.

www.mtf.stuba.sk/14068

3. Priemyselné manažérstvo

Priemysel hýbe svetom! Náš priemysel potrebuje konkurencieschopné podniky a za úspechom každého z nich stojí schopný manažér. Príď študovať PRIEMYSELNÉ MANAŽÉRSTVO a získaj všetky predpoklady na úspešnú kariéru manažéra na najlepšej technickej univerzite na Slovensku!

Zaoberáme sa:

 • prepojením ekonomiky, technológií a manažérskych zručností,
 • riadením výroby a logistiky,
 • uplatňovaním nástrojov a techník priemyselného inžinierstva s cieľom zefektívnenia podnikových procesov,
 • navrhovaním a zlepšovaním podmienok práce a pracovného prostredia,
 • zručnosťami a kompetenciami potrebnými k práci manažéra.

www.mtf.stuba.sk/14066