Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave je jednou zo siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, na ktorej vznikol prvý univerzitný vedecký park na Slovensku.

Ponúkame široké spektrum študijných programov (aplikovaná informatika, automatizácia, materiály, kvalita, personálna práca v priemyselnom podniku, priemyselné manažérstvo, integrovaná bezpečnosť, výrobné technológie, výrobné technológie a výrobný manažment, mechatronika v technologických zariadeniach, výrobné zariadenia a systémy, počítačová podpora výrobných technológií). Absolventi Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave sú na trhu práce žiadaní, už počas štúdia môžu študenti získať prax v zaujímavých a úspešných firmách, taktiež môžu zdokonaľovať svoje vedomosti a učiť sa cudzie jazyky na študijných pobytoch.

Nové zrekonštruované priestory kampusu ponúkajú študentom všetko potrebné na jednom mieste: výučbové priestory, laboratóriá s najmodernejšími technológiami, internáty, akademická knižnica, skriptá online zdarma, jedáleň, posilňovňu, plaváreň, telocvičňa, študentský klub.

Čítať viac

Galéria