Materiály (materiálový design, kompozity, nanomateriály)

Ústav materiálov poskytuje na Bc. stupni 1 študijný program:

Materiálové inžinierstvo

Za každou veľkou technologickou inováciou stojí materiálový výskum. Bez výskumu tuhých elektrolytov by neboli efektívne lítiové batérie, ani TESLA. Bez výskumu organických svetlo-emitujúcich diód by sme nemali v telefónoch úsporný OLED display.

...materiálový výskum bude zohrávať kľúčovú úlohu aj pri riešení technologických výziev budúcnosti.

V študijnom programe Materiálové inžinierstvo vás naučíme moderné metódy materiálového výskumu, ktoré sú aplikovateľné v akademickej aj industriálnej sfére. Študentov zapájame do nášho výskumu, pretože skutočné znalosti sa nachádzajú v laboratóriách.

www.mtf.stuba.sk/14070