Rozhovor s absolventami: V čom vidíte najväčší benefit, čo Vám dalo štúdium na MTF?