Ústav manažmentu STU je výskumným a vývojovým pracoviskom s celouniverzitnou pôsobnosťou.

Zabezpečuje pedagogickú a výskumnú činnosť v oblasti plánovania a manažmentu, v úzkej súčinnosti s ostatnými fakultami a vedecko-výskumnými pracoviskami STU.

Filozofiou Ústavu manažmentu je poskytnúť potrebnú synergiu a špecifickú pridanú hodnotu vzdelania v akreditovaných študijných odboroch Priestorové plánovanie a Investičné plánovanie v priemyselnom podniku.

Čítať viac
 

Štúdium

Termín podania prihlášok

30.4.2021

Termín prijímacich skúšok

Priestorové plánovanie: 8.6.2021 Investičné plánovanie v priemyselnom podniku: 9.6.2021 (bez prijímacích pohovorov so študijným priemerom do 2,8)

Predpokladaný počet prijatých študentov

80 v slovenskom jazyku, 15 v anglickom jazyku

Študentský život

Ubytovanie a cena

ŠD Juraja Hronca a ŠD Mladá garda

Práca a kariéra

Zamestnávatelia

rôzni

Známi absolventi

Ing. Dagmar Barániková, Ing. Marek Schweigert