Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

V študijnom programe Priemyselné manažérstvo si volíš 1 z 3 modulov: a) Priemyselné manažérstvo, b) Kvalita produkcie alebo c) Personálna práca v priemyselnom podniku. Ak dnes ešte nevieš, na čo by si sa rád profiloval, nevadí...Zvoľ ktorýkoľvek modul a po 1. ročníku, ktorý majú všetky moduly takmer rovnaký, prestúpiš na ten, ktorý Ťa vystihuje najlepšie.