Ústav výrobných technológií

V oblasti výrobných technológií máš na výber naozaj veľa možností. TOP voľbou u študentov býva študijný program a) Počítačová podpora výrobných technológií. Ďalšou možnosťou sú b) Výrobné technológie (tu si môžeš zvoliť modul Výrobné technológie alebo modul Výrobné technológie a výrobný manažment) a napokon študijný program zameraný c) na Výrobné zariadenia a systémy