Výrobné technológie, počítačová podpora (Aditívne technológie, CAD, CAM, CNC, simulácia procesov, robotika, digitalizácia, virtuálna realita, virtuálne dvojča)

Ústav výrobných technológií ponúka na Bc. stupni 4 študijné programy previazané s výrobnými technológiami.

1. Počítačová podpora výrobných technológií

Vyber si skvelý študijný program, ktorý ťa pripraví na budúcnosť. Naučíme Ťa ako sa navrhujú, vyrábajú a kontrolujú tvarovo-zložité súčiastky pre automobilový, letecký priemysel a nielen to. Naše heslo je: OD 3D MODELU K FINÁLNEMU PRODUKTU. Využívame moderné 3D počítačové softvéry CAD, CAQ, CAM, CAE, CAA a moderné CNC stroje a 3D tlačiarne. Všetky vedomosti nadobudnuté počas štúdia máte možnosť prakticky si overiť na mnohých zariadeniach a strojoch, ktoré sú Vám k dispozícii nielen pri riešení záverečných prác a semestrálnych projektov.

www.mtf.stuba.sk/14067

2. Výrobné technológie

Študijný program výrobné technológie poskytuje vedomosti z oblastí technológií výroby súčiastok obrábaním, tvárnením, odlievaním a zváraním s využitím moderných technologických zariadení a počítačovej podpory. Bez znalosti technologických procesov obrábania, tvárnenia kovov a plastov, zlievarenstva a zvárania a spájania materiálov v spojení s konštrukciou nástrojov a prípravkov sa nezaobíde žiadne odvetvie priemyselnej výroby. Preto sú absolventi so znalosťami výrobných technológií veľmi žiadaní na trhu práce.

www.mtf.stuba.sk/14065

3. Výrobné technológie a výrobný manažment

Vedieť ako vyrobiť a vedieť výrobu riadiť“ – to je motto študijného programu Výrobné technológie a výrobný manažment (VTVM), ktorý vznikol na podnet strojárskej praxe. Strojárske firmy požadujú kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sú strojári, ale zároveň majú manažérske zručnosti.

Správna tvorba a čítanie technickej dokumentácie je základom dobrej výroby a teda aj samotnej prosperity strojárskej firmy. Preto aj u nás tvoria predmety o technickej dokumentácii stabilné základy, na ktorých sa dá budovať.

Jedným z dvoch hlavných pilierov študijného programu VTVM sú výrobné technológie. Tu sa študenti naučia:

 • ako je možné súčiastky vyrobiť,
 • ako zvoliť vhodné parametre výroby,
 • ako zabezpečiť nízke náklady na výrobu,
 • ako zabezpečiť kvalitu súčiastok.

Na to ako kvalitne je súčiastka vyrobená z hľadiska rozmerov a tvaru slúžia strojárske merania. Máme k dispozícii konvenčné meradlá ale aj najmodernejšiu techniku pre meranie rozmerov, makrogeometrie a mikrogeometrie – súradnicové meracie stroje, profilomer (drsnomer), kruhomer, metrologický tomograf.

Druhým hlavným pilierom študijného programu VTVM je výrobný manažment. Študenti tu získajú manažérske zručnosti v oblasti podnikového hospodárstva, podnikovej logistiky, manažmentu výroby a kvality.

www.mtf.stuba.sk/14064

4. Výrobné zariadenia a systémy

Študuj zaujímavý program, ktorý má pre Teba všetky predpoklady pre budúcnosť, aby si našiel uplatnenie sa v Tvojej budúcej práci s vysokou bonitou finančného oceňovania za Tvoje vedomosti.

Áno, práve študijný program výrobné zariadenia a systémy je pre Teba správna voľba, ak Ťa zaujímajú oblasti ako sú:

 • robotika,
 • virtuálne prototypovanie výroby, 
 • digitálne dvojča, 
 • virtuálna realita, 
 • robotické simulácie.

 

Bavia Ťa robotické simulácie a ich tvorba? U nás Ťa naučíme, ako na to. Chceš si overiť a otestovať Tvoje vytvorené návrhy čo najreálnejšie? My Ti to umožníme napríklad aj pomocou virtuálnej reality.

Naučíš sa od odborníkov byť dobrým konštruktérom, projektantom výrobných zariadení, robotikom, a to nielen teoreticky, ale hlavne po praktickej stránke. Do tvojho profesijného životopisu si budeš môcť doplniť, že ovládaš oblasti, ako sú:

 • CAD design výrobných zariadení, prípravkov napr. v softvéri CATIA, 
 • priemyselná robotika a programovanie robotov ABB aj prostredníctvom softvéru RobotStudio, 
 • automatizované výrobné systémy, 
 • pneumatické, elektropneumatické a hydraulické mechanizmy FESTO,
 • virtuálne prototypovanie výroby využitím moderných simulačných nástrojov aj napríklad v podobe virtuálnej reality,
 • tvorba simulácií rôznych robotizovaných pracovísk s ohľadom na požiadavky aktuálneho dopytu praxe.

Využívame moderné výučbové laboratóriá, najnovšie technické a softvérové prostriedky, spolupracujeme s firmami pri výučbe a svoju bakalársku a následne aj diplomovú prácu môžeš realizovať priamo u nich.

Budeš ovládať viaceré simulačné softvéry z oblasti projektovania výrobných zariadení a robotiky, ktoré budú pre Tvojich budúcich zamestnávateľov vysoko hodnotené a žiadané. Naučíme Ťa myslieť technicky a premýšľať nad veľa návrhmi aj iným pohľadom ako nad nimi rozmýšľajú iní. Tvoje skúsenosti, získané v bakalárskom stupni štúdia, môžeš rovnako rozšíriť v ďalšom pokračujúcom a nadväzujúcom akreditovanom inžinierskom stupni svojho vzdelávania na našej resp. tvojej fakulte.

www.mtf.stuba.sk/14063