Vysoká škola manažmentu (VŠM) svojimi vzdelávacími programami nadväzuje na tradíciu poskytovania kvalitného vzdelania americkej City University of Seattle so sídlom v Seattle, štát Washington, USA.

Bakalárske štúdium podnikového manažmentu je možné študovať v slovenskom (Bc) aj anglickom jazyku (BSBA) a magisterské štúdium podnikového manažmentu v slovenskom jazyku (Mgr) a v kombinácii s MBA aj v anglickom jazyku. Študovať možno denne, víkendovo aj online.

VŠM je súčasťou siete vysokých škôl na Slovensku a má zastúpenie v Slovenskej rektorskej konferencii, Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.

VŠM ako prvá súkromná vysoká škola s vyše 30 ročnou tadíciou získala v roku 2007 prestížne hodnotenie Európskej asociácie univerzít (European University Association) a v roku 2012 značku Diploma Supplement Label (Dodatok k diplomu), ktorú udeľuje Európska komisia.

Čítať viac

Galéria