Z pohľadu študentov o živote na MTF STU

Nové zrekonštruované priestory kampusu Materiálovotechnologickej fakulty STU ponúkajú študentom všetko potrebné na jednom mieste: výučbové priestory, laboratóriá s najmodernejšími technológiami, internáty, akademická knižnica, skriptá online zdarma, jedáleň, posilňovňu, plaváreň, telocvičňa, študentský klub. Jedinečnosťou je i botanická záhrada. MTF je najúspešnejšia fakulta STU v získavaní finančných prostriedkov z EÚ zdrojov. MTF STU sa nachádza v blízkosti centra Trnavy, čo znamená, že študenti sa môžu zúčastňovať na rôznych kultúrnych, športových či iných voľnočasových podujatiach mesta.