Chceš zmeniť svet a máš chuť robiť veci inak? Zvoľ si cestu otvorenú novým výzvam, nápadom a inovatívnym riešeniam. Už počas štúdia máš príležitosť vyniknúť. Využi technologické vybavenie, pracovné príležitosti a zaži štúdium aj v zahraničí. Žilinská univerzita je jednou z TOP univerzít na Slovensku, na ktorej môžeš svoje nápady rozvíjať. Je uznávanou autoritou v medzinárodnom svete vedy a výskumu. Staň sa špecialistom v oblasti všetkých druhov dopravy, elektromobility, dopravných stavieb. Buď súčasťou priemyselnej revolúcie 4.0 a študuj najnovšie IT technológie. Objav environmentálne a ekologické vedy alebo humanitné vedy. Študuj bezpečnosť, ovplyvníš budúcnosť. Na UNIZA môžeš prispieť k riešeniam aktuálnych výziev tisícročia.
UNIZA Ti ponúka špičkové akreditované programy. Vybrať si môžeš zo 44 bakalárskych, 48 inžinierskych/magisterských a 33 doktorandských programov denného štúdia. Unikátny moderný campus s najmodernejšou technikou a odborným vedením je tou najlepšou devízou Tvojej budúcnosti.

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Strojnícka fakulta
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Stavebná fakulta
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Fakulta riadenia a informatiky
Fakulta humanitných vied
Výskumný ústav vysokohorskej biológie

 

Čítať viac

Galéria

 

Štúdium

Termín podania prihlášok

UNIZA má stanovený jednotný termín podávania prihlášok. Prihlášky môžete podávať do 31. 3. 2022.

Termín prijímacich skúšok

Termíny odoslania prihlášok na fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 

10. 6. - 15. 6. 2022

Strojnícka fakulta

15. 6. 2022

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií 

20. 6. - 21. 6. 2022

Stavebná fakulta

10. 6. 2022

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

8. 6. 2022

Fakulta riadenie a informatiky

9. 6. 2022

Fakulta humanitných vied

13. 6. - 14. 6. 2022

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

9. 6. 2022

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia si môžete pozrieť:

https://www.uniza.sk/index.php/uchadzaci/moznosti-studia/bakalarske-studium

Predpokladaný počet prijatých študentov

3250 - denná forma štúdia, 240 - externá forma štúdia

Možnosti štipendií

UNIZA ponúka rôzne druhy štipandií napr. motivačné, sociálne alebo aj tehotenské štipendium. Podrobné informácie nájdete na: https://www.uniza.sk/index.php/uchadzaci/vseobecne-informacie/stipendia

Dátum DOD

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 

12. 11. 2021

11. 2. 2022

Strojnícka fakulta

27. 1. 2022

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií 

25. 11. 2021 - online

3. 2. 2022 - prezenčne

Stavebná fakulta

25. 11. 2021 - online

10. 2. 2022 - prezenčne

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

19. 11. 2021

9. 2. 2022

Fakulta riadenie a informatiky

10. 11. 2021 od 16:00 - 21:00 - online

17. 2. 2022 - prezenčne

Fakulta humanitných vied

4. 2. 2022 - prezenčne

7. 3. 2022 - online

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

17. 2. 2022 - v Tatranskej Javorine

Študentský život

Ubytovanie a cena

UNIZA poskytuje ubytovanie pre študentov v moderných internátoch. Ubytovacia kapacita 4325 ubytovacích miest je sústredená do dvoch ubytovacích zariadení: Veľký Diel a Hliny V.

K dispozícii sú zasadacie miestnosti, klubovne, kinosála, televízne miestnosti, kuchynky, samoobslužná práčovňaj.

•Cena za ubytovanie od 70 € – 150 €/mesiac

Stravovania na univerzite

Stravovanie je zabezpečené pre študentov UNIZA  v 7 výdajniach.

Ponúkame:

•8 druhov jedál (napr. fit menu, vegetariánske...)

•Raňajky, obedy, večere

•Cena obedov pre študentov 3,50 € - 4,60 €

•Menu so sebou, automat na hotové jedlá...

Športové aktivity

Ústav telesnej výchovy na UNIZA poskytuje pre študentov 27 výberových športov:

•Basketbal, malý futbal, futsal, florbal, volejbal, ľadový hokej, bedminton, squash, stolný tenis, tenis, kondičné posilňovanie...

•Cykloturistika, kanoistika, rafting, lyžiarske  zájazdy, ferraty na  Slovensku i zahraničí

•Športový klub AC UNIZA, Slávia UNIZA

Študentské médiá

Študenské organizácie:

•ESN UNIZA – Erasmus študentská sieť 

•RAPEŠ – študentské rádio 

•Radio X – študentské rádio 

•INTERNET klub

•Í-Téčko – študentská televízia 

•GAMA – filmový  klub

•Klub priateľov železníc UNIZA

•Rada ubytovaných študentov 

•Univerzitný klub hasičského športu UNIZA

Práca a kariéra

Zamestnávatelia

Všetky dôležité informácie o spolupráci s partnermi nájdeš: https://www.uniza.sk/index.php/vedci-a-partneri/spolupraca/partneri-z-praxe

Známi absolventi

Na UNIZA študovalo veľmi veľa významných osobností, niekoľkých významných absolventov nájdete: www.zazi.unza.sk