Viete že... rubrika o univerzitách

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Viete, že štúdium na STU vám zabezpečí kvalitné vzdelanie, možnosti sebarealizácie na výskume, istotu zamestnania a najvyšší nástupný plat?

https://www.instagram.com/stubratislava/

Filozofická fakulta, UKBA
Vedeli ste, že vedcom Filozofickej fakulty sa podarilo prepísať dejiny najvyspelejšej pôvodnej civilizácie Ameriky?

https://fphil.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-7/article/fif-uk-v-casopise-science/

Lekárska fakulta, UKBA
Vedeli ste, že študenti Lekárskej fakulty UK vymysleli 3D virtuálnu pitevňu? 

https://www.fmed.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/lekarska-fakulta/article/medici-univerzity-komenskeho-inovuju-studium-lekarstva/ 

Farmaceutická fakulta, UKBA
Vedeli ste, že vedci z Farmaceutickej fakulty UK zistili, že pridaním “ hlienu“  do probiotík sa tieto kultúry baktérií lepšie udržia na stene čreva?

https://www.youtube.com/watch?v=8S1OlHjjUEA&list=PL-J9jtWc4SaRMyQzwYEloBbKX5AbbOL9B&index=1&ab_channel=UniverzitaKomensk%C3%A9ho

Fakulta telesnej výchovy a športu, UKBA
Vedeli ste, že výskum Fakulty telesnej výchovy a športu pomohol vytvoriť lineárny legpress, ktorého inovácia spočíva v tom, že odpor nevytvárajú klasické závažia, ale elektromotor.

https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/sport-1/article/diagnosticke-centrum-profesora-hamara/

Jesseniová lekárska fakulta, UKBA
Vedeli ste o tom, že Jesseniova lekárska fakulta v Martine každoročne organizuje medzinárodné medicínske hry MedGames?

https://www.jfmed.uniba.sk/detail-novinky/article/medgames-2019/
 
Prírodovedecká fakulta, UKBA
Viete že, územie nášho internátneho mesta Mlyny UK bolo v treťohorách zaplavené slanou vodou Panónskeho jazera?

https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/geologovia-z-uk-mlynska-dolina-bola-pred-10-milionmi-rokov-pod-hladinou/
 

Pedagogická fakulta, UKBA
Vedeli ste, že na základe jazykových chýb pri rozprávaní rozprávky o Popoluške dokázali odborníčky z PdF UK vytvoriť diagnostický test na zachytenie  počiatočného štádia Alzheimerovej choroby alebo Parkinsonovej choroby?

 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UKBA
Vedeli ste, že Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vyvinula patentovaný systém AMOS, ktorý slúži na pozorovanie oblohy a určovanie dráh meteorov?

https://fmph.uniba.sk/detail-novinky/browse/4/back_to_page/uspechy-fakulty/article/slovensky-system-amos-nainstalovali-na-havajskych-astronomickych-observatoriach-1/
 

Evanjelická bohoslovecká fakulta, UKBA
Vedeli ste, že vďaka výskumu odborníkov z EBF získavame radikálne nový pohľad na listy svätého Pavla? Dostupné pramene o živote sv. Pavla naznačujú, že až do smrti sa pokladal za farizeja.

 
Fakulta managementu, UKBA
Vedeli ste, že prieskum Fakulty managementu ukázal, že v rebríčku neetických podnikateľských praktík vedie neplatičstvo?

 
Fakulta sociálnych a ekonomických vied, UKBA
Vedeli ste, že ľudia, ktorí viac dôverujú druhým sa dokážu zodpovednejšie správať a vnímajú šírenie koronavírusu menej ohrozujúco?

Právnická fakulta, UKBA
Vedeli ste, že PRAF UK má vlastnú súdnu sieň? Slúži na simulované súdne spory, kde študenti môžu zažiť pravú atmosféru pojednávaní so skutočnými odborníkmi z právnej problematiky.

https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-1/article/sudna-sien-pravnickej-fakulty-uk-ma-za-sebou-prvy-rok-posobenia/
 
 
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, UKBA
Vedeli ste, že práve na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte odzneli vo februári a v marci v roku 1939 série profesorských prednášok proti rasizmu a antisemitizmu?

Trnavská univerzita v Trnave
Viete, že Trnavská univerzita otvára nový program counselling? Ide o sociálnu prevenciu v záťažových situáciách. Nový odbor sa formoval osem rokov.

https://www.instagram.com/p/CZGqnMZovSR/

Trenčianska univerzita v Trenčíne
Vieš o tom, že Trenčianska univerzita ponúka kvalitné prostredie nielen na štúdium, ale aj relax v podobe oddychových zón a aktívneho športu?

https://www.instagram.com/trencianska_univerzita/