Kam_na_Vysoku_2017_obr1

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne (VŠM) bola zriadená zákonom NR SR č. 286/1999 Zb. ako prvá neštátna vysoká škola k 1.12.1999. VŠM je bezfakultnou vysokou školou a svojimi vzdelávacími programami nadväzuje na tradíciu poskytovania kvalitného obchodného vzdelania americkej City University of Seattle so sídlom v Seattle, štát Washington, USA. Bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium podnikového manažmentu na VŠM sú akreditovanými študijnými programami. VŠM je súčasťou siete vysokých škôl na Slovensku a má zastúpenie v Slovenskej rektorskej konferencii, Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl. VŠM ako prvá súkromná vysoká škola získala v roku 2007 prestížne hodnotenie Európskej asociácie univerzít (European University Association). Zriadením Vysokej školy manažmentu v Trenčíne sa začal proces inštitucionálno-organizačnej diverzifikácie vysokého školstva v Slovenskej republike. Vytvoril sa sektor súkromného vysokého školstva ako alternatíva verejnému vysokému školstvu. Zvýšila sa dostupnosť k vysokoškolskému vzdelaniu, a to nad rámec verejných prostriedkov na vysokoškolské vzdelávanie.

Viac info o škole nájdeš na: www.vsm.sk