Život študentky architektúry je pre mňa životným štýlom

Agáta Ondrejičková nám porozprávala, ako sa študuje architektúra v Bratislave.

 

Agátka, čo študuješ?

Som v 1.ročníku bakalárskeho štúdia na Fakulte architektúry a dizajnu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Študujem študijný odbor  architektúra a urbanizmus.

Prečo si si vybrala práve architektúru?

Už od malička som inklinovala k vyrábaniu, vždy som vedela čo sa mi páči, aj keď sa môj štýl neustále mení a vyvíja :-). Nepochybne k môjmu výberu prispela aj Stredná priemyselná škola stavebná D.S. Jurkoviča v Trnave.

Zvažovala si aj iné možnosti, alebo bola pre Teba architektúra už dlho tou správnou voľbou?

Nad ničím iným som neuvažovala. Prirodzene som sa rozhodla pokračovať a zdokonaľovať sa v tom, čo som začala.

Ako si sa cítila, keď si mala v rukách dekrét o prijatí?

Mala som slzy v očiach…, nakoľko po talentových skúškach, (ktoré boli online) som vôbec nevedela či mám nejakú šancu. Na jednej strane to bol super pocit, na strane druhej som vedela, že moja cesta len začína a že toto zdanlivé víťazstvo mi otvára dvere a verím, že aj nové možnosti v mojom osobnostnom, ale aj profesijnom živote.

Poznala si niekoho z vyšších ročníkov na architektúre, alebo si išla do úplne neznámeho prostredia?

Takmer som nepoznala nikoho, a tak som išla medzi neznámych ľudí a do nového prostredia.

Takže ste sa museli navzájom tak trochu „oťukať“. Stretla si sa s niekým zo spolužiakov už pred začiatkom semestra, alebo ste sa videli až na prvej prednáške?

Škola nám ponúkla prípravný týždeň s názvom Úvod do štúdia, ktorý začínal týždeň pred samotným začiatkom semestra. Bol to čas kedy sme sa v rámci krúžku viac spoznali a zároveň sme sa oboznámi s priestormi školy.

Ako tento Úvod do štúdia prebiehal? Bol pre vás povinný?

Myslím, že nebol povinný. Prebiehal celý jeden týždeň. Doobeda sme mali prednášky rôzneho charakteru či už ohľadne priebehu semestra, jednotlivých predmetov a taktiež sme mali prednášku od architekta z praxe. Poobedia sme boli zadelení do skupiniek podľa krúžkov a našou úlohou bolo za celý ten týždeň vytvoriť nejaký veľký model z kartónu. Téma bola ľubovoľná a mali sme určené presné miesto, kde mal byť výsledný model osadený. Ten náš mal cca vyše 5 m.

Mala si pri príchode na vysokú školu z niečoho obavy?

Určite som mala obavy, či spĺňam všetky kritéria na štúdium a či ho budem zvládať.

Čo všetko si musela vybaviť, aby sa z Teba stala študentka prvého ročníka vysokej školy? Išlo o náročný proces?

Takmer celý proces prebiehal elektronickou formou, od prihlášky, cez talentové skúšky a zápis bol už prezenčnou formou priamo na škole. Na to aby som bola úplne prijatá, bola potrebná notársky overená kópia maturitného vysvedčenia, ktorú som poštou posielala priamo na školu.  Proces rezervácia izby na internát prebiehal taktiež elektronickou formou, kde som si zaklikla číslo izby a po pridelení bolo treba podpísať zopár dokumentov ohľadom elektrospotrebičov a pod.

Môžeš nám trochu priblížiť Tvoj prvý deň na vysokej škole?

Prvý deň sme mali prednášky, bol taký úvod do predmetov, prešli sme si harmonogram celého semestra a tiež sme dostali zoznam pomôcok, ktoré si máme obstarať. Prvý predmet bol staviteľstvo, kde prednášajúci mal pripravenú prezentáciu, ktorú s nami prešiel. Konkrétne cieľom týchto prednášok má byť nielen pasívne počúvanie, ale diskusia nad preberanou témou. Ďalej sme mali prezentačné techniky, kde sme sa učili ako máme správne prezentovať svoje dielo. Posledným predmetom v prvý deň boli digitálne nástroje, kde sa učíme ovládať nové programy.

Bolo pre Teba bývanie na internáte výzvou?

Nepochybne áno. Nakoľko bývam v rodinnom dome, tak to bola pre mňa určite veľká zmena.

V čom Ťa internát prekvapil?

Najviac asi v tom, že keď sa stretnem s niekým na chodbe, tak sa pozdravíme aj keď sa vlastne (osobne) nepoznáme. Prekvapilo, ma že je tam relatívne kľud:-) Konkrétne internát kde som ja, má rysovňu v ktorej môžeme kedykoľvek robiť svoje zadania a byť so spolužiakmi.

Ako vyzerá Tvoja izba? Koľko spolubývajúcich máš?

Na izbe sme dve. Predtým sme sa vôbec nepoznali, ale myslím, že sme si na seba zvykli pomerne rýchlo. V izbe mám len nevyhnutné veci, ktoré potrebujem na svoje štúdium + oblečenie. Mám pomerne veľký písací stôl, posteľ, poličky a šatníkovú skriňu. S dekoráciami to nepreháňam:-)

Máš pri svojich študijných povinnostiach čas navštíviť internátnu kuchynku a dačo si navariť?

Okrem cestovín ani nie:-(, tým, že chodím každý víkend domov, tak si nosím jedlo z domu a v priebehu týždňa občas zájdeme na obed.

Využívaš pri týchto obedoch možnosti, ktoré poskytuje škola?

Konkrétne priamo naša škola neposkytuje obedy, to znamená, že chodíme do jedální, ktoré poskytujú iné VŠ, alebo sa ideme najesť do mesta.

Pozrime sa trochu na samotné štúdium. Ako vyzerá Tvoj najnáročnejší deň v týždni? Čo všetko sa doň musí zmestiť?

Rozvrh mám od pondelka do štvrtka. 2 dni mám prednášky a 2 dni cvičenia. Tento semester začínam každý deň o 8:00. Cvičenia sú vždy náročnejšie, pretože si vyžadujú určitú prípravu, ako i samotnú aktivitu na hodinách. Najdlhší deň končím o 17:00. Večer si vždy chystám všetky pomôcky, oblečenie a všetko čo budem v nasledujúci deň potrebovať, čiže mám o to pokojnejšie ráno. Do školy chodím peši so spolužiačkou cca 20 min.  Najnáročnejšie dni sú zväčša dni keď máme cvičenia a sme v škole dlho a tiež keď mám množstvo vecí so sebou, ktoré nosím celý deň…(notebook, A2 dosky, modely,...). Keď prídem na internát väčšinou sa idem najesť a spravím si plán, kde si poviem čo všetko by som ešte v daný deň chcela stihnúť a pustím sa do toho. Sú dni, keď od rána až do noci riešim zadania do školy.

Mnohí študenti tvrdia, že najťažší deň v rámci semestra je utorok. Súhlasíš s nimi?

V prvom semestri určite nepochybne bol. A teraz mám v utorky cvičenia, konkrétne 2 predmety, ale končím až o 17:00.

Ako tráviš menej náročné dni a pri čom si „dobíjaš baterky“?

Veľmi rada sa chodím prechádzať do prírody, kde môžem vypnúť a byť v takom pokoji sama so sebou. Veľmi rada pečiem a skúšam rôzne nové, zdravé recepty. A v neposlednom rade je pre mňa forma relaxu niečo tvoriť...

Stíhaš sa popri štúdiu venovať týmto mimoškolským aktivitám?

Veľmi minimálne. Štúdium mi zaberá veľa času. Týmto mimoškolským aktivitám sa venujem najmä po skúškach a v priebehu semestra veľmi zriedka.

Čo sa Ti najviac páči na študentskom živote?

Páči sa mi, že sa môžem vzdelávať v tom čo má baví a že sa neustále posúvam vpred.

Čím je život študentky architektúry špecifický?

Pre mňa je život študentky architektúry priam životným štýlom. Čo sa odzrkadľuje v obliekaní, myslení, uvažovaní, vo vnímaní... Je to neustále posúvanie sa vpred a boj s časom a s vlastnými myšlienkami nad novými a novými projektmi :-)

Čo by si poradila budúcim prvákom, aby bol pre nich prvý semester na vysokej škole jednoduchší?

Mať správne nastavenie mysle. Nebáť sa výziev, vedieť si zmysluplne zadeliť čas a robiť si svoje povinnosti najlepšie ako sa len dá. Chuť sa dobrovoľne vzdelávať v danom odbore, prípadne tráviť čas so staršími študentmi.